اخبار

ویزیت روزانه 200 الی 250 بیماربدون دریافت فرانشیز در بیمارستان صحرایی شهید کلانتری توسط بسیج جامعه پزشکی      
دوشنبه 25 آذر 1398   05:11:55