اخبار

ویزیت روزانه 200 الی 250 بیماربدون دریافت فرانشیز در بیمارستان صحرایی شهید کلانتری توسط بسیج جامعه پزشکی      
پنجشنبه 1 آبان 1399   20:54:34