اخبار و اطلاعیه ها
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان البرز

✴️ برپایی ایستگاه ویزیت رایگان جهت کارکنان شرکت کننده در طرح ملی کنترل فشارخون به همت سازمان بسیج جامعه پزشکی استان البرز، دانشگاه علوم پزشکی البرز, سبکه بهداشت و درمان شهرستان نظرآباد

✳️ دکتر علی جمال محمدی گفت : در روز یکشنبه مورخ بیست و ششم خرداد ماه کنترل فشارخون و آموزش های لازم درخصوص بیماری فشارخون توسط کارشناسان حوزه سلامت به کارکنان شرکت کننده در این طرح ملی ارائه گردید.

💢 ریاست سازمان بسیج جامعه پزشکی استان البرز گفت : با همکاری دانشگاه علوم پزشکی البرز و شبکه بهداشت و درمان شهرستان نظرآباد توانستیم ۶۴ نفر از کارکنان را به صورت رایگان در قالب طرح ملی پایش فشارخون پایش نمائیم.

💢 دکتر علی جمال محمدی افزود : در این برنامه کارشناسان حوزه سلامت به انجام کنترل فشارخون رایگان مردم پرداختند و مشاوره های لازم به این عزیزان داده شد.

✴️ ریاست سازمان بسیج جامعه پزشکی استان البرز ادامه داد : این طرح در دادگستری شهرستان نظرآباد و ویژه کارکنان برگزار شد.

✴️ وی ادامه داد : در این برنامه به صورت رایگان از کارکنان، کنترل فشارخون انجام شد و آموزش های لازم درخصوص بیماری فشارخون داده شد. 

🔆 ریاست سازمان بسیج جامعه پزشکی استان البرز تصریح کرد : خوشبختانه مراجعه کنندگان، از برگزاری این برنامه رضایت کامل داشتند.

✳️ دکتر علی جمال محمدی در آخر گفت : از دانشگاه علوم پزشکی البرز، شبکه بهداشت و درمان شهرستان نظرآباد و تمام کسانی که به نوعی با کمک و تلاش خود، سازمان بسیج جامعه پزشکی استان البرز را در برگزاری هرچه بهتر این برنامه یاری کردند تشکر می نمایم

پنجشنبه 1 آبان 1399   20:37:02