اخبار و اطلاعیه ها

بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏انا لله و انا الیه راجعون‏

‏‏‏‏با فرا رسیدن سالروز هفتم تیر،‏ خاطرۀ قبل از آن فاجعه و پس از آن تجدید شد. قبل‏ ‏از آن، هجوم های ددمنشانۀ بازیگران امریکایی به فرزندان راستین اسلام و انقلاب و‏ ‏نهادهایی که اینان برای مقصدی الهی در آنها فعالیت می کردند، از مجلس شورای‏ ‏اسلامی و دولت اسلامی و قوۀ قضاییه و دادگاه های انقلاب و شورای نگهبان و همۀ ‏نهادهای اسلامی تا شخصیت های عزیزی که از قبل از انقلاب تا پیروزی آن در صحنه بوده‏ ‏و به خدمت و فداکاری ادامه می دادند، و هر چه شخصیت ها برای انقلاب اسلامی عزیز‏ ‏مفیدتر و ارزشمندتر بودند، سنگینی توطئه برای شکستن شخصیت آنان افزونتر و دامنۀ ‏تهمت ها و افتراها وسیع تر بود. آن کوردلان دلباخته به امریکا و سر از پا نشناخته در راه‏ ‏رسیدن به هدف های شیطانی، به گمان آنکه توطئۀ آنان کارگر شده و با برداشتن این عزیزان‏ ‏متعهد از سر راه خود، ملت مسلمان و متعهد به سوی آنان روی آورده و مقاصد طاغوتی‏ ‏آنان به ثمر می رسد، و با انگیزۀ آنکه پس از آن شهیدان، همه چیز به هم می ریزد و شاهد‏ ‎‎‏پیروزی خود و اربابان جهانخوار خویش را در آغوش می گیرند، دست به این جنایت‏ ‏بزرگ زدند و در لحظاتی دردناک هفتاد و چند نفر مؤمن متعهد و فرزندان برومند اسلام‏ ‏را که هر یک با فداکاری خود نخلی پربار بود، از دست ملت گرفتند که ناگهان صحنه های‏ ‏عظیم شورانگیز و انفجارات بزرگ آدم ساز، از آن فاجعه رخ داد. چنانکه در یک شب‏ ‏که مزدوران امریکایی همه چیز را به هم ریخته و آشفته و جمهوری اسلامی را سرکوب‏ ‏شده پنداشتند، و ملت عزیز را به سوی خود و پشتیبان خود می اندیشیدند، چهرۀ نورانی‏ ‏اسلامی از ورای چهره های نورانی حزب الله جلوه نمود و تمام قصرهای تخیلی و آمال‏ ‏شیطانی آنان فرو ریخت. این سیه روزان، انفجاری ایجاد کردند که نور خدا را خاموش‏ ‏نمایند و خداوند قادر به دست مبارک حزب الله انفجاری در واکنش آن ایجاد فرمود، که‏ ‏انقلاب اسلامی و همۀ نهادهای آن چون سدی آهنی و صفی مرصوص از آسیب دهر‏ ‏مصون ماند.‏

‏‏     ‏‏یُریدُونَ اَنْ یُطْفِئُوا نُورَالله ِ بِاَفواهِهِمْ وَیاْبَی الله ُ اِلاّ اَنْ یُتِمَّ نُورهِ وَلوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ‏. مگر شهدای‏ ‏بزرگوار هفتم تیر در مجاهدات سرسختانۀ خود و فداکاری بیدریغ در راه هدف چه‏ ‏می خواستند جز پیروزی انقلاب و سرنگونی پرچم شیطانی کفر و نفاق، و جز افتادن‏ ‏ماسک ریا و تزویر چهره های کریه و ددمنشانه به صورت خلقی و اسلامی؟ چه بسا اگر‏ ‏این شهادت های دلخراش واقع نمی شد، آنان با همان خوی شیطانی و با ظاهری فریبنده در‏ ‏صحنۀ بازی های سیاسی باقی می ماندند و بی امان ضربه های خویش را به انقلاب و‏ ‏فرزندان راستین آن وارد می کردند و برای اسلام و مسلمانان مظلوم سنگِ راه می شدند و‏ ‏با ضربۀ نهایی امریکا و دیگر ابرقدرت ها جمهوری را شکست می دادند، یا لااقل پیروزی‏ ‏را به عقب رانده و راه را طولانی می کردند، ولی این فاجعۀ غمناک و شهادت های پی درپی‏ ‏به پیروزی اسلام انقلابی سرعت بخشید.‏

‏‏سپاس فراوان به درگاه خداوند متعال که با عنایات خاصۀ خود این کشور بقیة الله ‏ ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و این ملت حزب الله را در تمام زمینه ها و مراحل به پیروزی و یا‏ ‏آستانۀ پیروزی رساند و قدرت جمهوری اسلامی و ارگان های او روز به روز افزایش یافته‏ ‏است.‏ امروز ملت عزیز ایران که نادانان گمان می کردند با جنایات غیرانسانی خویش و به‏ ‏شهادت رساندن شخصیات ارزندۀ آن از صحنه خارج می شوند، و رمز حضور آنان را‏ ‏نمی توانستند و نمی توانند ادراک کنند، همچنان با قدرت الهی خود به پیش می روند.

اینجانب از پیشگاه مقدس حق ـ جل و علا ـ عظمت برای اسلام و مسلمین و بیداری‏ ‏برای دولت های اسلامی و عزت و شرف برای کشورهای اسلامی و رحمت برای شهدای‏ ‏اسلام در طول تاریخ خصوصاً شهدای هفتم تیر، و صبر و شکیبایی برای ملت ایران و‏ ‏بازماندگان شهدا خواستارم. 


پنجشنبه 1 آبان 1399   20:41:20