بازدید دکتر درفشی و هیأت همراه از بیمارستان صحرایی شهید کلانتری
پنجشنبه 1 آبان 1399   22:09:05